Woningcorporaties

Voor tevreden stichtingen én bewoners

Samen resultaatgericht

Bij woningcorporaties is er winst te behalen door op basis van gelijkwaardigheid aan het werk te gaan. In plaats van de traditionele werkrelatie werken wij graag als partners met een gemeenschappelijk doel, belang en prestatieverplichting. Een resultaatgerichte samenwerking waarbij we door openheid en vertrouwen voordelen behalen en bewonerstevredenheid bewerkstelligen. Zo nodigt een samenwerking uit tot herhaling, zodat we als partners leren en verbeteren. Als doel staat de revitalisering van gebouwen maar bovenal de kwaliteit van leven van de bewoners centraal.

Maak een afspraak

WONINGCORPORATIES

Als VGO-bedrijf (Certificaat Vastgoedonderhoud) werken wij graag resultaatgericht volgens het RGS-procesmodel. Dit doen we vanuit het perspectief van de woningstichting én de betreffende bewoners. Bewonerstevredenheid staat centraal! Hieruit ontstaat een heldere planning en planvorming. Het betekent dat we onze werkzaamheden altijd uitvoeren in overleg met de bewoners om zo overlast te voorkomen.

Wij vinden het belangrijk dat onze mensen zorgen voor een opgeruimde werkomgeving en oog hebben voor de veiligheid van bewoners en hun gasten. Wij zijn betrouwbaar, werken veilig en volgens de afgestemde planning. Om dit te waarborgen meten we de tevredenheid van de bewoners al tijdens de uitvoering. De resultaten gebruiken we om direct bij te kunnen sturen. Samen met de woningstichting bespreken we de voortgang, bijzonderheden en financiële stand van zaken. Dit doen we graag omdat we efficiënt en open samenwerken.

Resultaatgericht samenwerken

Het RGS-procesmodel is zodanig ingericht dat het eenvoudige planmatig-onderhoudswerkzaamheden maar ook ingewikkelde investeringsprojecten kan ondersteunen. In essentie zijn de te doorlopen stappen altijd hetzelfde; wat is de opdracht, de beste oplossing, wanneer start de voorbereiding en de uitvoering, en op welke wijze wordt de kwaliteit gecontroleerd. Hoe het project ook wordt ingericht, we gaan altijd voor maximale bewonerstevredenheid.

VGO-keur

Als VGO-bedrijf hebben wij bewezen onderhouds- en investeringsopgaven van woningcorporaties op resultaatgerichte wijze uit te kunnen voeren. Bijkomend voordeel is dat het keurmerk aantoont dat we financieel gezond zijn en worden gewaardeerd door onze opdrachtgevers en medewerkers. De benodigde hercertificering waarborgt onze bekwaamheid voor de lange termijn. Wij zijn dus een betrouwbare partner voor de toekomst!

Uitdaging in regio Foodvalley

Om de woningvoorraad op een effectieve manier aan te vullen gaan de woningcorporaties in regio Foodvalley tot 2040 13.000 nieuwe huizen bouwen. Dit betekent zevenhonderd nieuwe huizen per jaar. Een flinke opgave. Maar de behoefte aan nieuwbouw is niet het enige wat speelt.

Door de hoge energieprijzen en de benodigde energietransitie om een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 te behalen, is er ook sprake van een enorme verduurzamingsopgave in de bestaande woningen. Naast de wens om circulair (her)gebruik van materialen toe te passen om de ecologische voetafdruk van het beheren van woningen zoveel als mogelijk te minimaliseren, schreeuwt dit om een passende aanpak.

De regionale corporaties gaan de komende decennia minstens 70 miljoen euro per jaar investeren in isolatie, duurzame installaties en zonnepanelen. Het afschaffen van de verhuurderheffing draagt gelukkig bij aan de hiervoor benodigde investeringsruimte.

Wij hebben ons onderhoudsbedrijf opgelijnd staan om ons steentje bij te kunnen dragen aan deze verduurzamingsopgave. We gaan graag samen de uitdaging aan.

Samen met ons naar resultaat?

Wij bekijken graag samen met u de mogelijkheden. Klik hier voor meer informatie over hoe wij als VGO-bedrijf het RGS procesmodel inzetten.

Van andere corporaties en stichtingen horen hoe zij met ons samenwerken? We brengen u graag in contact!