Woningcorporaties

Voor tevreden stichtingen én bewoners

Bert van Kruistum: samen resultaat gericht

Bij woningcorporaties is er winst te behalen door op basis van gelijkwaardigheid aan het werk te gaan. In plaats van de traditionele werkrelatie werken wij graag als partners, bij wijze van co-makers met een gemeenschappelijk doel, belang en prestatieverplichting. Een resultaatgerichte samenwerking waarbij we door openheid en vertrouwen voordelen behalen. Vaak zijn dit financiële voordelen waarbij het doel is om deze te delen. Zo nodigt een samenwerking uit tot herhaling, zodat we als partners leren en verbeteren.

Vraag een offerte aan

BvK is dé partner voor Woningcorporaties en Woningstichtingen

Woningcorporaties

Voor Woningcorporaties beginnen wij altijd met het in kaart brengen van de bewonerswensen. Als aspirant VGO-lid werken wij graag resultaatgericht volgens de RGS methode. Dit doen we vanuit het perspectief van de woningstichting én de betreffende bewoners. Hieruit ontstaat een heldere planning en planvorming. Het betekent dat we onze werkzaamheden altijd uitvoeren in overleg met de bewoners om zo overlast te voorkomen.

Wij vinden het belangrijk dat onze mensen zorgen voor een opgeruimde werkomgeving en oog hebben voor de veiligheid van bewoners en hun gasten. Wij zijn betrouwbaar, werken veilig en volgens de afgestemde planning. Om dit te waarborgen meten we de tevredenheid van de bewoners al tijdens de uitvoering. De resultaten gebruiken we om direct bij te kunnen sturen. Samen met de woningstichting bespreken we de voortgang, bijzonderheden en financiële stand van zaken. Dit doen we graag omdat we efficiënt en open samenwerken.

Samen met ons naar resultaat?

Wij bekijken graag samen met u de mogelijkheden. Van andere corporaties en stichtingen horen hoe zij met ons samenwerken? We brengen u graag in contact! 

Neem contact met ons op