Kerken

Vakkundig werk voor uw kerk

Kerken

Het plannen, voorbereiden en uitvoeren van onderhouds- of restauratiewerk maar ook van verbouw of nieuwbouw van kerken is bij uitstek werk voor specialisten. Bert van Kruistum is met haar jarenlange ervaring graag uw partner om gedurende deze fasen de werkzaamheden uit te voeren. Alleen of indien benodigd in samenwerking met onze ketenpartners.

Vraag een offerte aan

Regulier onderhoud

Kerken, vaak monumentale panden, verdienen gedegen kleur- en materiaalonderzoek. Wanneer aan de orde voeren we het schilderwerk en kleurcorrectie uit met behoud van de monumentale verflagen. Daarnaast kiezen we er soms voor om schades plaatselijk bij te werken. 

Om de onderhoudstoestand van uw kerk op peil te houden is het nodig om op gezette tijden onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Werkzaamheden zoals het schilderwerk maar denk ook aan het schoonmaken van de goten en andere kleine herstelwerkzaamheden. Wij werken veelal samen met de kerkrentmeesters bij het voorbereiden en het laten uitvoeren van planmatig onderhoud.

Restauratie

Bij het restaureren van (monumentale) kerken komt een gedegen voorbereiding en een grote mate van deskundigheid kijken. Voornamelijk in de uitvoering. Wij zijn graag uw totaalaanbieder omdat we bekend zijn met de specialismen en kwaliteiten van onze uitvoerende ketenpartners. Gezamenlijk zijn wij zeer ervaren binnen de restauratiemarkt. Zodoende kunnen wij veel voor u betekenen bij het realiseren van uw totale project.

Ver- of nieuwbouw

Het wijzigen van het gebruik van kerkgebouwen voor de eredienst of voor nevengebruik heeft tot gevolg dat er de nodige aanpassingen aan het gebouw plaats moeten vinden. Wij hebben samen met onze professionele ketenpartners al meerder van dit soort trajecten doorlopen. Hierdoor weten wij waar we op moeten letten en welke valkuilen er mogelijk kunnen ontstaan. Wij zijn dan ook goed gepositioneerd voor het toezien op de uitvoering van de diverse werkzaamheden.

Wat wij voor u kunnen betekenen?

Wij bekijken graag samen met u de mogelijkheden. Van andere kerkelijke instanties horen hoe zij met ons samenwerken? We brengen u graag in contact!