Deelname Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken

Netwerk van kennispartners

Met het behalen van het VGO-keur hebben wij ons gekwalificeerd om te mogen deelnemen aan de Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken. Deze stichting is een initiatief vanuit de onderhoud- en corporatiesector. De Leercirkel maakt onderdeel uit van de RGS kennisnetwerken van partijen die zich allemaal richten op het door-ontwikkelen van RGS. Ieder met zijn eigen aandachtsgebied, zoals bijvoorbeeld kennisdeling, communicatie, kennisontwikkeling en beheren van kennis.

BvK deelnemer Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken

Leercirkel voor kennisdeling

Binnen de vastgoed en corporatiesector bestaat al langer de overtuiging dat een resultaatgerichte ketensamenwerking grote voordelen biedt voor mens en maatschappij, organisaties en ondernemingen. Daarom dit netwerk van kennispartners in de vastgoedsector, die met elkaar samenwerken om het totale proces van ontwerp, bouw, onderhoud en beheer beter op elkaar af te stemmen.

Leerkring is leren van en met elkaar

Afgelopen woensdag vond de eerste leerkring van 2023 plaats met als thema: 'Beginnen met RGS'. Het was zeer nuttig om met vele gevorderde partijen alle tips en tops rondom RGS te mogen bespreken. Tevens werd er stilgestaan bij de lancering van het gelijknamige boek. 

Door samenkomst tijdens leerkringen en onderlinge kennis en informatie-uitwisseling komen wij als deelnemers uit de keten in contact met elkaar. Zo leren van en met elkaar. Hierdoor groeit het gedachtegoed van RGS en kunnen verbeteringen in het RGS-proces tot stand worden gebracht waar we allemaal van profiteren.

Toekomstbestendig

Wij zijn trots om via deze weg bij te mogen dragen aan een RGS proces dat ervoor zorgt dat vastgoedrendementen verbeteren, circulair geïnvesteerd wordt, faalkosten verminderen, innovaties bevorderd worden, maatschappelijk verantwoord ondernemen gestimuleerd wordt en dat er een betere aansluiting is tussen het vakgebied, het RGS-gedachtengoed en het onderwijs hierin.

Graag vertellen we de komende keren over het geleerde tijdens de leerkringen die dit jaar op de planning staan. Wordt vervolgd!

 

Nieuws
Gerelateerde artikelen
 • BvK figureert in arbeidsmarktcampagne Wij onderhouden van Nederland
  Nieuws
  2 juni 2023
  De harten van Nederland veroveren ❤
  Arbeidsmarktcampagne: Wij onderhouden van Nederland
 • BvK test de Festool ExoActive exoskelet
  Nieuws
  24 mei 2023
  Happy tester!
  Wij mogen de Festool ExoActive exoskelet testen
 • BvK draagt bij aan erfgoedbehoud aan de Dominee Riekelhof in Veenendaal
  Geheimen
  16 mei 2023
  Kerkje transformeert naar woonzorgcomplex
  onze bijdrage aan erfgoedbehoud